۱ سبد خرید
آموزش مدلسازی استادیوم در راینو

آموزش مدلسازی استادیوم در راینو

توضیحات آموزش مدلسازی استادیوم با استفاده از دستور FlowAlongSurface یکی از تمرین های فصل هفتم پکیج RHINO POWER میباشد که میتوانید بصورت کامل این آموزش

آموزش مدلسازی پل در راینو

مدلسازی پل در نرم افزار راینو

توضیحات آموزش مدلسازی پل با استفاده یکی از تمرین های فصل اول پکیج RHINO POWER میباشد که میتوانید بصورت کامل این آموزش را مشاهده نمایید.

مدلسازی استادیوم بنز در رویت

مدلسازی استادیوم بنز در رویت

توضیحات آموزش مدلسازی استادیوم بنز در رویت، در این ویدئو به مدلسازی استادیوم بنز به همراه سقف باز و بسته شونده آن بصورت پارامتریک میپردازیم.

آموزش مدلسازی دیوار آجری پارامتریک در رویت

مدلسازی دیوار پارامتریک در رویت

توضیحات آموزش مدلسازی دیوار پارامتریک در رویت، یکی از تمرین های فصل 18م پکیج آموزشی رویت کالِج است که میتوانید آن را بصورت رایگان مشاهده

شروع کار با داینامو

شروع کار با داینامو

توضیحات آموزش در این ویدئو، که اولین قسمت از فصل اول پکیج آموزشی داینامو می باشد، امیر کرمی به توضیح کلیات پکیج داینامو و ویژگی