سبد خرید

ویدیو آموزش داینامو با تمرین ترسیم برج فارست و کاربردهای داینامو در تمرینات

در این ویدیو می خواهیم با هم تمرین برج فارست را ترسیم کنیم. این ویدیو را از سایت بن رو کالج ببنید و با کاربردهای داینامو و آموزش داینامو وسط مهندس امیر کرمی آشنا شوید. در ادامه این مقاله متن ویدیو تمرین مدلسازی برج فارست برای شما بازنویس کرده ایم تا در صورت نیاز به جزوه ویدیو بدون زحمت به ان دسترسی داشته باشید. پس با بن رو کالج همراه باشید.

 

متن ویدیو آموزش داینامو با تمرین ترسیم برج فارست

همان‌طور که گفتم با یک دایره در پایین و با یک دایره در بالا کار شروع می‌شود پس یک circle می‌گذارم اینجا، شعاعشان یکی است بنابراین می‌توانید translate کنید، translate این را می‌دهم به این و یک integer می‌گذارم به عنوان radius و یکی دیگر می‌گذارم به عنوان height این را می‌دهم به این که این می‌شود ارتفاع و این نیز می‌شود شعاعش که نداده‌ام. می‌توانیم این را کم کنیم و این را نیز کم کنیم که این نمودار میله‌ایش بهتر درآید به جهت تناسب می‌گویم این را بکنیم 6 در مرحله بعدی باید بیاییم این‌ها را At parameter کنیم با همدیگر At parameter کنیم یعنی در یک لیست بگذاریم یا جدا جدا؟ گفتیم وقتی دو تا است خیلی منطقی نیست که لیست کنیم اما باز هم کیس با کیس متفاوت است ولی اینجا همین را می‌رویم.

حالا تقسیمات، شکل بسته است پس می‌شود از صفر تاn #n /1-1 این را می‌دهم به این و این را می‌دهم به این اینجا کپی می‌گیرم و اسمش را می‌گذارم number. حالا دو تا line می‌خواهیم که این را قبلاً انجام داده‌ایم این پایینی است و این بالایی است که پایینی را ثابت می‌گیریم یعنی به استارت هر دوتا می‌دهیم حالا اینجا shift می‌گذاریم و shift اینجا parameter می‌دهیم مثلاً از صفر تا 20 باشه و با 10 شروع کنیم یکبار مثبت و یکبار نیز منفی یعنی منهای a این را می‌دهم به این و این را نیز می‌دهم به این پس این دایره بالایی یکبار shift مثبت می‌شود نقطه‌هایش و یکبار shift منفی می‌شود و حالا این خط یکبار shift مثبت را می‌دهم و یکبار shift منفی را می‌دهم و حالا می‌توانید با این میزان لاغر شدن وسط برج را کنترل کنیم.

 

ترسیم رمپ یکی از کاربردهای داینامو

برویم به سراغ ramp، ما برای ramp تکنیکی را استفاده می‌کردیم اومدیم گفتیم یک point که در ارتفاع تکثیر می‌شود مثلاً می‌گویم این point از صفر است تا یک h و با یک تعدادی و تعدادش مستقل است یعنی ربطی به این تعداد ندارد این را می‌دهیم به z اما h نه دیگر مستقل نیست تعدادش خیلی مهم نیست که parametric باشد مثلاً می‌گوییم 100 تا زیرا قرار است یک فرم ایجاد کند اما لازم شد اضافه‌اش می‌کنیم حالا همین 100 تا را ما باید در قسمت بیرون ramp داشته باشیم یعنی مثلاً همین را فرض کنید که 15 تا در Y ببریم بیرون و بعد این را rotate کنیم. با rotate در واقع ramp را شبیه‌سازی می کنیم تا بتوانیم آن را بچرخانیم.

گفتیم که origin 0.0 است axis z ما درواقع وقتی می‌خواهیم ramp ایجاد کنیم می‌گویم اولی 1درجه بچرخد و دومی مقداری ارتفاع می‌گیرد. اولی را 2 درجه، دومی را 3درجه و بعدی را 4درجه می چرخانیم. همین‌طور که چرخش بیشتر می شود ramp ایجاد می‌شود. در چرخش می‌گویم که ابتدا هیچ چیزی نچرخد تا مقدارش را تعیین کنیم. اگر بخواهیم بگویم 720 درجه می‌چرخد، برای اینکه مجبور نشوید برای تعیین تعداد دورها عدد بزرگی وارد کنید، می‌توانید بگویید a ₓ 360 . تعداد دورهایی که می‌زند در واقع تعداد rampها را تعیین می‌کند که می‌توانید اینجا برایش slider در نظر بگیرید. لطفاً دقت کنید که در شروع عدد کمی به slider بدهید. مثلاً 2 بدهید. حالا اگر اولی مثلاً 10 درجه و بعد 20 درجه باشد، چون ضریب 2 است تا 720 عدد تعداد نقطه‌ها را می‌توانم افزایش دهم. تعداد نقطه‌ها صرفاً فرم نرم‌تری به رمپ می‌دهند.

آموزش داینامو

برای ایجاد فرم در تمرین ترسیم برج فارست در داینامو

حالا ما باید نقطه‌هایی که در اینجا هستند را بر روی بدنه تصویر کنیم. ابا این کار ramp دقیقاً مطابق فرم ایجاد می‌شود. اگر شما مستقیم بیایید سراغ این خط و به آن بگویید loft درست است اما یک درز در اینجا می‌افتد. طبیعتاً از خط اول شروع می‌کند تا اینجا دیگر چون close ندارد. بنابراین در اینجا درزی می‌افتد.

حالا ما از این خط چطور استفاده کنیم که این درز نیافتد؟ اگر At parameter بدهیم با یک تعدادی که اصلاً نیاز ندارد تعداد parametric کنید مگر اینکه بخواهید تعداد طبقات را parametric کنید که از آنجایی که این ramp است طبقه نیز نیاز نیست. مثلاً فرض کنید می‌گویم 20 تا هرچقدر تعداد نقطه بیشتر باشد loft تمیزتر درمی‌آید، این را باید بگذاریم بر روی حالت cross product . آمدم بر روی این خط‌هایی که داشتم یکسری نقطه ایجاد کردم که این نقطه‌ها همین‌طور که مشخص است با یکدیگر در یک خط هستند

بنابراین اگر من این را trans pose کنم که نقطه اول هرکدام از این خط‌ها با یکدیگر در یک لیست قرار بگیرد و دومی‌هایش با یکدیگر در یک لیست قرار بگیرد می‌توانم یکسری دایره best fit ایجاد کنم و این‌ها را loft کنم. ولی زمانی که این خط‌ها را مستقیماً loft کردم یک شیار ایجاد شد. پس بر روی این‌ها یکسری از آن ها نقطه گذاشتم و این‌طرفی trans pose کردم و با آن یکسری دایره ایجاد کردم و آن را loft کردم.

 

تصویر کردن نقاط در داینامو

حالا نقطه‌ها باید بر روی پوسته تصویر شوند! چطوری؟ ما از این نقطه‌ها یکسری خط به مرکز این حجم می‌بریم که به آن line می‌گوییم. یک سر آن نقطه‌هایی هستند و یک سر خط وجود دارد. هر کدام از این‌ها هم ارتفاع خودشان را دارند. چون این‌ها را ما ابتدا معادلش را بیرون ایجاد کردیم و بعد چرخاندیم. یعنی اگر نمی‌چرخیدند این‌ها دقیقاً در روبه‌روی همدیگر بودند. اما اکنون چرخیده‌اند و می‌روند به وسط متصل می‌شوند. پس کافی است که من برای اینکه نقطه‌ها را بر روی بدنه داشته باشم یک inter sect بگیرم بین این خط‌ها و این loft که اینجا ایجاد کردم. پس ما آمدیم اینجا یک loft ایجاد کردیم با آن دایره‌ها و بعد از نقطه‌های بیرون به سمت مرکز خط ایجاد کردیم و تداخلشان را با این loft گرفتیم که این را به ما داد.

این نقاط خیلی مهم هستند. حالا تعداد دورها را می‌توانیم بیشتر کنیم. اما گفتیم که باید لبه ramp ما از پوسته یک نیم‌متر فاصله داشته باشد. در واقع کمی باید داخل برود. در غیر اینصورت بعداً که به این‌ها می‌خواهیم حجم بدهیم خراب می‌شوند؛ برای این کار اگر هر کدام از این نقطه‌ها به سمت مرکز یک مقدار translate بشوند move بشوند فاصله می‌گیرند پس می‌آییم می‌گوییم translate اما با direction چون همان‌طور که قبلاً دیدید ما زمانی که می‌خواهیم از جهت‌های جهانی استفاده کنیم مثل x و y و z از این translate استفاده می‌کنیم. اما اگر جهت خودمان را بخواهیم بدهیم و همه این‌ها جهت‌هایشان با همدیگر متفاوت باشد از translate direction استفاده می‌کنیم می‌گویم که همه نقطه‌ها که مثبت یا منفی بودنشان بعداً مشخص می‌شود نیم متر باید جابه‌جا شوند در جهت از مرکز به اینجا یا از اینجا به سمت مرکز فرقی نمی‌کند. vector to point را مرکز در نظر می گیرند.

 

ایجاد عرض رمپ در مدلسازی داینامو

حالا برای اینکه عرض ramp ایجاد کنیم یک دور دیگر این‌ها را translate می‌کنیم. Vector همان است geometry هم این است آن‌هایی که نیم متر داخل رفته است و اندازه‌اش parametric است می‌شود ramp width مثلاً 5 متر و این هم می‌شود distance، بیایید جهت‌ها را عوض کنیم و بجای اینکه از داخل به بیرون بدهیم از بیرون به داخل بدهیم یعنی اول بیرونی‌ها را بدهم و بعد داخلی‌ها را بدهم پس آن‌هایی که به سمت داخل بودند را می‌گذارم end و آن‌هایی که به سمت داخل بودند را می‌گذارم start حالا می‌توانم عددم را مثبت بدهم زیرا جهتم را عوض کردم و بنظر می‌آید 5 واحد برایش زیاد است می‌کنیم 2 واحد زیرا شعاع برای این زیاد است مثلاً به این بدهم 20 آنالیز می‌کند و برایم در می‌آورد این یعنی parametric 20 و ارتفاع 70 باشد. حالا باگ کار را بیرون می آید که آن را چک می‌کنیم.

تعداد نقطه‌هایش مشخص است و این تا z است فکر کنم y مشکل دارد و کم است. مثلاً اگر شعاع آن 20 هست و الان 15 هست و در واقع نقطه‌هایی که بیرون رفته و آمده در حجم ما که هر شعاعی دایره‌ها داشتند. شما هم 3 تا اضافه کن تا بیرون‌تر بایستند. قبلش چون ما عدد ثابت 15 داده بودیم افتاده بود در داخل و ramp را خراب کرده بود.

data tree را بررسی می‌کنیم و می بینیم که اعلام می‌کند که من نیاز به flatten دارم. هر نقطه وقتی در یک لیست باشد nurds فقط به این لیست نگاه می‌کند. خط که به وجود آمد دیگر نقطه‌ها را نمی‌خواهیم. حالا به کافیست به هر یک thicken بدهیم که ضخامت داشته باشد.

 

ادامه متن تمرین

در این حالت دیگر نباید both sides باشد. بخاطر اینکه اگر باشد از روی ramp بیرون زده و فقط به سمت پایین می رود. برای این تمرین جان‌پناه را ساده اجرا می‌کنیم و فقط یک extrude به آن می دهیم. برای این کار باید دو تا nurbsهایی که ایجاد کردیم را لیست کنیم. سپس یک extrude و یک thicken به میزان 10 متر به جان‌پناه بدهیم.

برای درست کردن قسمت بالا دقت کنید که چطور ramp به بالا رسیده است. در واقع رمپ باید به یک قسمت مسطح وصل شود. برای انجام این کار باید ادامه ramp را صاف بکشیم. اول دایره بالایی را جداگانه ایجاد کنیم At parameter کنیم و یکسری point و تقسیمات ایجاد کنیم. مثلاً از صفر تا n #n÷1-1 این را می‌دهیم به این و یک integer نیز می‌گذاریم. حالا یکسری نقاطی که اینجا At parameter کردیم را برمی‌داریم. خوب ما یکسری نقطه ایجاد کردیم مثلاً 100 تا، ما می‌خواهیم ادامه این ramp را داشته باشیم.

پس لبه داخلی ما مجموع این اندازه و اندازه عرض ramp است. حالا اگر نقطه‌ای که اینجا است را شما به اندازه، 0.5 بعلاوه عرض ramp جابه‌جا بکنید سرگیر می شود. پس اینجاهایی که آزاد است ما ابتدا عدد 5.5 می دهیم و همین‌طوری به مرور کم می‌کنیم تا اینجا برسد. تا فاصله بین ramp و پوسته پر شود. در نتیجه به translate می گوییم که یکسری عدد برای جابه‌جایی برایمان ایجاد کند.

 

آموزش داینامو و direction چگونه است؟

حواستان باشد که این کار به صورت مسطح انجام می‌شود. از این نقطه‌های بیرونی به سمت مرکز این دایره و می‌توانید یک point ایجاد کنید یا می‌توانید center بگیرید. گفتیم که جهت از سمت این نقطه‌ها است به سمت مرکز و الان vector می‌خواهیم. برای اینکه عدد vector to points را مثبت بدهیم اول بیرونی‌ها را می‌گیریم. start و مرکز را end می‌گیریم. گفتیم از 5.5 شروع بشود تا 0.5 در این جهت‌هایی که راجع‌به آن صحبت کردیم فقط نقطه‌های ما با ramp 90درجه اختلاف دارند. پس باید این نقطه‌های دور را 90درجه بچرخانیم که به ramp برسیم rotate و geometry می‌شوند این نقطه‌ها نسبت به center که مرکز دایره است و z axis و 90 درجه حالا این را می‌دهیم.

برای vector to points و این را می‌دهیم به geometry، خوب ما دو سری نقطه داریم که یکسری این‌ها هستند و یکسری نقطه‌های بیرونی است نقطه‌های بیرونی و نقطه‌های داخلی می‌آییم با این‌ها یک line ایجاد می‌کنیم و nurbs ایجاد نمی‌کنیم بخاطر اینکه دو تا node مختلف است و نقطه‌ها متفاوت هستند یکی را می‌دهیم به این و یکی را می‌دهیم به این و دیگر دنبال nurbs نمی‌رویم که این‌ها را nubrs کنیم با همدیگر چون یک شکل بسته است خط‌هایش را ایجاد می‌کنم و به خط‌ها یک loft می‌دهم خط‌هایی که اینجا ایجاد کرده‌ام همه ‌آن‌ها به همدیگر متصل می‌شوند پس قسمت اینجا به roof مربوط است.

 

خلاصه تمرین ترسیم برج فارست در ویدیو آموزش داینامو

توضیح خلاصه اینکه ما گفتیم که می‌خواهیم در اینجا ادامه ramp را داشته باشیم برای همین دایره بیرونی را At parameter کردیم و نقطه گذاشتیم بعد برای اینکه بتوانیم ادامه این را داشته باشیم نقطه‌های بیرونی برای اینکه برسند به سر بیرونی این ramp باید 0.5 که یک فاصله ثابت بود را بعلاوه ramp جابه‌جا شوند ولی از آنجایی که اگر همین اندازه ثابت بچرخد در این‌جا سرگیر می‌شود هرچه که می‌چرخیم فاصله را کم کردیم تا رسیدیم به همان 0.5 ثابت گفتیم 0.5 بعلاوه عرض ramp برسد به 0.5 و نقطه‌های بیرونی را move کردیم به سمت داخل و رسیدیم به این سری نقطه‌ها و این هم نقطه‌های بیرونی است و نظیر به نظیر این‌ها را line ساختم و این lineها را loft کردم.

برویم به سراغ جان‌پناه این نقطه‌های داخلی ما نیاز به جان‌پناه دارد پس از نقطه‌هایی که در قسمت داخلی ایجاد کردم یک nurbs ایجاد می‌کنم به تنهایی nurbs By point و extrude می‌کنم و این را نیز در همان گروه می‌گذارم و آن چون thicken داشت به این هم می‌دهیم و اندازه‌اش را 0.1 دادیم که با سیستم matric جلو رفتیم، جان‌پناه قسمت بیرونی هم می‌تواند همین extrude باشد از دایره‌ای که داریم یعنی همان دایره‌ای که بیرون دادیم می‌توانیم برای اینکه تکراری نشود اینجا یک list circle بدهیم.

 

سخن پایانی بن رو کالج

در این مقاله و ویدیو از بن رو کالج یک ویدیو آموزش داینامو با تمرین ترسیم برج فارست و کاربردهای داینامو در تمرینات را به شما آموزش می دهیم. برای آموزش داینامو به صورت کامل پکیج داینامو را از بن رو کالج تهیه کنید. همچنین برای مطالعه و یا مشاهده ویدیوهای رایگان داینامو روی لینک کلیک کنید.

 

پکیج آموزشی

Dynamo Studio

آموزش جامع داینامو

دوره آموزش داینامو

Rating 0.00 from 0 votes

دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید