سبد خرید

پکیج های آموزشی - بن رو کالج

تکمیل شده
اصول آموزش در Udemy و کسب درآمد دلاری از فروش
تکمیل شده
پک جامع مدلسازی و رندر ( CG College )

پک جامع مدلسازی و رندر ( CG College )

۶۵
۹,۹۰۰,۰۰۰ ۳,۴۶۵,۰۰۰ تومان
تکمیل شده
پک جامع گرافیک در معماری ( GRAPH College )

پک جامع گرافیک در معماری ( GRAPH College )

۶۵
۳,۳۰۰,۰۰۰ ۱,۱۵۵,۰۰۰ تومان
تکمیل شده
پک جامع بیم پلاس ( BIM Plus )

پک جامع بیم پلاس ( BIM Plus )

۶۵
۱,۲۱۰,۰۰۰ ۴۲۳,۵۰۰ تومان
تکمیل شده
پک جامع طراحی پارامتریک ( PARA College )

پک جامع طراحی پارامتریک ( PARA College )

۶۵
۴,۳۸۰,۰۰۰ ۱,۵۳۳,۰۰۰ تومان
تکمیل شده
پک جامع بیم ( BIM College )

پک جامع بیم ( BIM College )

۶۵
۱۲,۰۵۰,۰۰۰ ۴,۲۱۷,۵۰۰ تومان
خانه سازی با سازه های چوبی

خانه سازی با سازه های چوبی

۶۵
۱,۹۵۰,۰۰۰ ۶۸۲,۵۰۰ تومان