ثبت نام رایگان در کلاس « از بیم تا اجرا »
امیر کرمی
** توجه: وبینار بر بستر پلفترم Google Meet برگزار خواهد شد.
ثبت نام کلاس " از بیم تا اجرا " - بن رو کالج